0593 - 523 232

Bezoek Jetta Klijnsma

Vandaag kwam Jetta Klijnsma bij ons langs om een bezoek te brengen aan ons Dierentehuis. Samen met het bestuur van het Dierentehuis hebben we haar kunnen vertellen wie we zijn en wat we doen. Daarna hebben we haar een rondleiding gegeven en heeft ze even het asiel en de dieren kunnen bezichtigen.

Ze had ook nog een verrassing voor ons. We kregen van haar namens alle medewerkers van de Provincie Drenthe een cheque aangeboden van € 535,-!   Uiteraard zijn we hier zeer blij mee en zullen zorgen dat het een goede bestemming krijgt.