0593 - 523 232

Vacature Bestuurslid

In verband met de noodzakelijke uitbreiding van functies in het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuw lid van ons bestuur met als aandachtsgebied ‘beheer gebouwen en terreinen’.

 

Als zelfstandige stichting biedt het Drents Dierentehuis al jarenlang opvang aan

(zwerf-)honden en -katten uit de provincie Drenthe. We doen onze uiterste best om de dieren bij hun baas terug te brengen; als dit niet lukt zoeken we een geschikt nieuw tehuis. We doen dat met een gemotiveerd team van medewerkers onder leiding van een beheerder en assistent-beheerder. Daarnaast kunnen wij ons werk doen dankzij een grote groep evenzeer gemotiveerde vrijwilligers.

De stichting wordt geleid door een bestuur, waarvan de leden/vrijwilligers onbezoldigd zijn. De stichting is een non-profit organisatie, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen e.d. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor strategische zaken, de formele contacten met haar omgeving, de beleidsbepaling en de (meerjaren)begroting. In het bestuur wordt op een plezierige, constructieve wijze samengewerkt. Dit geldt overigens, met als basis collegialiteit en teamwork, voor de gehele stichting.

Wij zoeken voor de functie beheerder gebouwen en terreinen (m/v) een deskundig en ervaren bestuurslid, bij voorkeur iemand met vastgoedervaring als bestuurder van een maatschappelijke organisatie of in het bedrijfsleven.

Het is belangrijk dat onze accommodaties voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast moeten gebruikers van de accommodatie ervan uit kunnen gaan dat hun werkomgeving veilig is. Aspecten van (brand)veiligheid, geluidshinder, ventilatie, hygiëne e.d. spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Ben jij het bestuurslid dat wij zoeken, dan vervul je als teamlid binnen het bestuur o.m. de volgende taken:

  • Je ziet toe op een adequaat beheer en onderhoud van onze gebouwen en accommodaties.
  • Je komt met voorstellen voor duurzaam onderhoud of nieuwbouw.
  • Je bewaakt de mate waarin de gebouwen en accommodaties (blijven) voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, je rapporteert hierover en je doet voorstellen voor verbouwingen, aanpassingen en verbeteringen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de administratie rondom het beheer van gebouwen en terreinen.
  • Je draagt zorg voor het opstellen van de meerjarige onderhoudsplanning conform de daarvoor geldende normen en inzichten.
  • Je initieert, coördineert, begeleidt en houdt toezicht op de uitvoering van door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Het bestuurslid dat wij zoeken is een ondernemende en pro actief ingestelde persoon met een bouwkundig/technische achtergrond, die affiniteit heeft met onze op dierenwelzijn gerichte doelstelling.

 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, naar een zinvolle en mooie besteding van je vrije tijd in een goed georganiseerde maatschappelijke instelling? Aarzel dan niet, maar neem voor nadere informatie over de functie contact op met de secretaris, Ab Mik (telefoon 06 55331133 of mail secretariaat@dierenasielbeilen.nl).