0593 - 523 232

Vacature Penningmeester

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zijn wij dringend op zoek naar een nieuw lid van ons bestuur in de functie van penningmeester.

 

Als zelfstandige stichting biedt het Drents Dierentehuis opvang aan alle zwerfhonden en -katten uit de provincie Drenthe. We doen onze uiterste best om de dieren bij hun baas terug te brengen; als dit niet lukt zoeken we een geschikt nieuw tehuis. We doen dat met een gemotiveerd team van medewerkers onder leiding van een beheerder en assistent-beheerder. Daarnaast kunnen wij ons werk doen dank zij een grote groep evenzeer gemotiveerde vrijwilligers.

Het beleid van de stichting wordt bepaald door een bestuur, waarvan de leden/vrijwilligers geen bezoldiging ontvangen. De stichting is een non-profit organisatie, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen e.d.

Wij zoeken als penningmeester (m/v) een deskundig en ervaren bestuurslid, bij voorkeur iemand met ervaring als bestuurder van een maatschappelijke organisatie.

De penningmeester vervult o.m. de volgende taken:

  • beheert de financiën van de stichting,
  • is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties,
  • adviseert het bestuur over het financieel beheer, belastingzaken e.d.,
  • rapporteert tijdig, ook tussentijds, aan het bestuur,
  • stelt de jaarlijkse begroting op,
  • is verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag met balans en winst- en verliesrekening,
  • verzorgt het contact met de accountant, banken en verzekeraars.De boekhouding en de salarisadministratie van de stichting zijn op basis van maandelijkse verwerking uitbesteed bij een extern accountantskantoor. Dit kantoor verzorgt ook, uiteraard onder verantwoordelijkheid van de penningmeester, het opstellen van het financieel jaarverslag.De penningmeester die wij zoeken is een ondernemende en pro actief ingestelde bestuurder met een financiële achtergrond.
  • Ervaring bij een klein tot middelgroot accountantskantoor strekt tot aanbeveling.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, naar een zinvolle en mooie besteding van je vrije tijd in een goed georganiseerde maatschappelijke instelling op het gebied van dierenwelzijn? Aarzel dan niet, maar neem voor nadere informatie over de functie contact op met de secretaris, Ab Mik (telefoon 0655331133 of mail secretariaat@dierenasielbeilen.nl).