0593 - 523 232

Vacature secretaris

In ons bestuur is de functie van secretaris vacant. In verband daarmee komen wij graag in contact met een geschikte kandidaat voor deze functie.

Als zelfstandige stichting biedt het Drents Dierentehuis opvang aan alle zwerfhonden en -katten uit de provincie Drenthe. We doen onze uiterste best om de dieren bij hun baas terug te brengen; als dit niet lukt zoeken we een geschikt nieuw tehuis. We doen dat met een gemotiveerd team van medewerkers onder leiding van een beheerder en assistent-beheerder. Daarnaast kunnen wij ons werk doen dank zij een grote groep evenzeer gemotiveerde vrijwilligers.

Het beleid van de stichting wordt bepaald door een bestuur, waarvan de leden/vrijwilligers geen bezoldiging ontvangen. De stichting is een non-profit organisatie, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen e.d.

Wij zoeken als secretaris (m/v) een deskundig en ervaren bestuurslid, bij voorkeur iemand met ervaring als bestuurder van een maatschappelijke organisatie.

De secretaris vervult o.m. de volgende taken:

  • Verzorgt de algemene correspondentie van de stichting, alsmede de samenstelling van adressen, rapporten en verslagen;
  • verzorgt de documentatie en het archief van de stichting;
  • is belast met de zorg voor het onderhoud van de administratie, voor zover dit niet door anderen geschiedt;
  • verzorgt het tekenen van alle van de stichting uitgaande correspondentie, met uitzondering van die welke op financiële zaken en personeelszaken (penningmeester), en dagelijkse beheerzaken (de beheerder) betrekking heeft;
  • verzorgt de convocaties van vergaderingen en het voorbereiden van de agenda’s;
  • is belast met het notuleren van de vergaderingen en zorgt ervoor dat de notulen ten teken van goedkeuring en vaststelling door voorzitter en secretaris worden getekend;
  • zorgt ervoor dat eventuele klachten van derden in het bestuur, voor zover nodig in overleg met het beheer, worden behandeld en vervolgens op correcte wijze worden afgehandeld;
  • doet verder alles wat redelijkerwijs verwacht mag om het secretariaat van de stichting goed te laten verlopen.Onze secretaris is een ondernemende en pro actief ingestelde bestuurder met een algemeen bestuurlijke achtergrond, die beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, naar een zinvolle en mooie besteding van je vrije tijd in een goed georganiseerde maatschappelijke instelling op het gebied van dierenwelzijn? Aarzel dan niet, maar neem voor nadere informatie over de functie contact op met de secretaris, Ab Mik (telefoon 0655331133 of mail secretariaat@dierenasielbeilen.nl).